Zásady ochrany osobních údajů

1. Shromážděné osobní údaje použijeme k implementaci našich produktů nebo služeb v souladu s ustanoveními těchto zásad ochrany osobních údajů. 

2. Po shromáždění vašich osobních údajů údaje technickými prostředky de-identifikujeme. De-identifikované informace neidentifikují subjekt osobních údajů. Pochopte prosím a souhlaste s tím, že v tomto případě máme právo používat informace, které byly de-identifikovány; a aniž bychom odhalili vaše osobní údaje, máme právo analyzovat databázi uživatelů a používat ji komerčně. 

3. Budeme počítat využití našich produktů nebo služeb a můžeme tyto statistiky sdílet s veřejností nebo třetími stranami, abychom demonstrovali celkové trendy používání našich produktů nebo služeb. Tyto statistiky však nezahrnují žádné z vašich osobních údajů. 

4. Když zobrazíme vaše osobní údaje, použijeme informace včetně náhrady obsahu a anonymity k znecitlivění vašich údajů k jejich ochraně. 

5. Když chceme použít vaše osobní údaje pro jiné účely, na které se nevztahují tyto zásady, nebo pro informace shromážděné ze zvláštního účelu pro jiné účely, požádáme vás o váš předchozí souhlas ve formě podnětu k provedení kontroly.